DOS’ begynnelse (The birth of DOS Studios)

Size DOES Matter startet som et studentprosjekt.

På våren 2013, samtidig som vi jobbet oss gjennom bachelorprosjektet på NITH, fikk spilldesignklassen en ekstra utfordring gjennom Spillutvikling-faget.

Charles Butler, vår lærer og ansvarlig for spilldesign-linja på NITH, har alltid fokusert på å kaste oss ut i arbeidslivet, og han gav oss følgende utfordring: Lag et spill alene og publiser det, eller gå sammen i grupper. Skulle vi jobbe i grupper var kravet at vi også meldte oss på konkurransen Dare To Be Digital.

Dare fremstod som noe nesten uoppnåelig – en diger, internasjonal konkurranse med deltakere fra hele verden. Men det verste som kunne skje var jo at vi ikke kom med. Dermed meldte vi oss på med en videopitch og en kjapp prototype av konseptet.
I juni ble det klart at vi var de heldige som kom videre, og vi fikk med oss programmerer Nick på laget.

DOS on the road

Dette var begynnelsen på en utrolig reise. Over ni uker gikk vi gjennom alt man kan ønske seg av en utviklingsprosess.
Du møter motiverte, unge utviklere med samme mål som deg, og da er det lett å knytte bånd.

Du følges nesten daglig opp av et fantastisk mentorteam bestående av dyktige utviklere som fokuserer på å gi nevenyttig feedback på produktet.
Det er mildt sagt nervepirrende når Ubisoft og Rockstar kommer innom for å teste prototypen din, men feedbacken er fantastisk.

Dare er en utrolig sjanse, og hvis man virkelig ønsker å få utgitt et spill er dette en mulighet man ikke bør la gå fra seg.

Dare avsluttes i form av Dare protoplay, en messe der det du har jobbet med hele sommeren blir playtestet av hundrevis av deltakere over tre dager.

Det var en utrolig følelse da messen ble avsluttet med en premieseremoni, og vi ble belønnet i form av noe såpass stort som en BAFTA-nominasjon og produksjonsstøtte fra britiske Channel 4.
Det at Charles Butler selv kom ned for å se oss gjennomføre dette er også noe vi var veldig takknemlige for, da han har vært en inspirasjon gjennom studietiden.

Da vi endelig reiste tilbake til London i år for å delta under BAFTA Games ble det igjen lett å være ydmyk. Det er ikke alle ferske spillstudioer som får muligheten til å stå ansikt til ansikt med menneskene bak sine favorittspill (en viss Metal Gear-fan på teamet ble rimelig gelé i knærne da selveste Hideo Kojima passerte oss i gangen).
Og da vi gikk opp på scenen for å ta imot en BAFTA Ones To Watch-pris var den samme følelsen av ydmykhet og takknemlighet der enda.

DOS at the BAFTAs

Uten Charles Butler, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, University of Abertay Dundee, Channel 4, samt uendelig tålmodighet og støtte fra familie og venner, hadde ikke Size DOES Matter vært mulig. Vi har vært utrolig heldige, og gleder oss til å endelig gi ut et produkt som vi håper kan glede og underholde mange.


Size DOES Matter started out as a student project.

During the spring of 2013, while finishing our bachelor degrees at the Norwegian School of Information Technology, the Game Design students were given an extra challenge as part of the Game Development class.

Our teacher, Charles Butler, who is also responsible for the school’s Game Design course,  focuses on getting us out into real life situations. He therefore gave us a choice: Make and release a game on your own, or split into groups and apply for Dare To Be Digital.

Being chosen for the Dare competition seemed like an almost impossible achievement – the competition is huge and features student participants from around the globe. But we didn’t really have anything to lose. We applied, pitched our concept through a video, and showed off our idea through a simple prototype.
In June, we were picked for the final competition, and programmer Nick joined our team as our British ambassador.

Thus began an amazing journey. Over the next nine weeks, we were provided with just about anything you could want from a development process.
We met motivated young developers who shared our goals, which made socializing and making connections simple.

On an almost daily basis, we were visited by an amazing mentor team comprised of developers from successful studios. Their job was to give useful feedback on our product.
It’s easy to get nervous when Ubisoft and Rockstar decide do come over and test your prototype, but their tips and knowledge were invaluable.

If you truly want to develop a game, Dare is a once-in-a-lifetime opportunity you should not miss out on.

Dare culminates in a huge faire, called Protoplay, where thousands of visitors pass through during three days of game showcasing. Houndreds of them will test your game.

Protoplay ended with an award ceremony, and the feeling of finally being rewarded for our work with something as huge as a BAFTA nomination and production of the game through Channel 4 was amazing.
We are also hugely grateful that Charles Butler came down to visit and see us pull this through, as he has been a huge inspiration to us throughout our Game Design studies.

Travelling back to the UK this year to attend BAFTA Games, our feelings were primarily those of humility. Not all new game development studios are lucky enough to be able to face the developers behind their favourite games (the heart of the team’s Metal Gear fan melted when we passed Hideo Kojima himself in the hallway).
And when we approached the stage to receive a BAFTA Ones To Watch, feelings of humility and gratitude were still with us.

Without Charles Butler, the Norwegian School of Information Technology, University of Abertay Dundee, Channel 4, and the endless patience and support from our family and friends, Size DOES Matter would never have been possible. We have been incredibly lucky, and we’re looking forward to finally releasing a product we hope will please and entertain our players!